1. “Zarówno sztuka, jak i ojczyzna, same przez się niewiele znaczą. Znaczą one bardzo wiele, gdy człowiek poprzez nie, wiąże się z istotnymi, najgłębszymi wartościami bytu” – Witold Gombrowicz
 2. “Rysować to posiadać – to akt poznania pewniejszy i głębszy niż seks; jedynie marzenia lub śmierć mogą mu dorównać.” – Amadeo Modigliani
 3. “Muzyka jest niedyskretną powiernicą: zdradza najtajniejsze myśli” – Romain Rolland
 4. “Używany perkusyjnie, fortepian staje się nudny. Gdy idę na koncert i ktoś gra właśnie w taki sposób to mam do wyboru: wracać do domu albo spać na miejscu. Celem jest by fortepian śpiewał, śpiewał, śpiewał” – V. Horowitz
 5. “Z niepewnym skutkiem śpiewajmy sobie tak – życie jest za krótkie, by grać byle jak!” – Jan Pietrzak
 6. “Pochwała karmi sztukę” – Seneka Młodszy
 7. “Sztuka jest emanacją naszego wewnętrznego życia i ona jest decydującą wartością tworzenia” – Zofia Kucówna
 8. “Omnis ars naturae imitatio est – wszelka sztuka jest naśladowaniem natury” – Seneka
 9. “Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie, jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu – duszy” – Stanisław Przybyszewski
 10. “Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki” – Leonardo da Vinci
 11. “Nie zrozumiecie sztuki, póki nie zrozumiecie, że w sztuce 1+1 może dać każdą liczbę z wyjątkiem 2” – Pablo Picasso
 12. “Prawdziwy artysta nie posiada dumy. Widzi on, że sztuka nie ma granic, czuje, jak bardzo daleki jest od swego celu, i podczas gdy inni podziwiają go, on sam boleje nad tym, że nie dotarł jeszcze do tego punktu, który ukazuje mu się w oddali, jak światło słońca” – Ludwig van Beethoven
 13. “Ze wszystkich sztuk najważniejszy jest dla nas film” – Włodzimierz Lenin
 14. “Muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu, można stwierdzić, że żadna dziedzina sztuki nie porusza ani nie wpływa na podświadomość tak, jak muzyka” – Dawid Crossby
 15. “Pytać o przydatność sztuki jest tym samym, co pytać młodych chłopców i dziewcząt o sens seksu” – Hagiwara Sakutaro
 16. “Jedna kreska artysty oddziela czasem dwie epoki sztuki” – Stanisław Jerzy Lec
 17. “Wszyscy chcą rozumieć malarstwo, dlaczego nie próbują rozumieć śpiewu ptaków?” – Pablo Picasso
 18. “Nad całokształt sztuk pięknych przedkładam całokształt jednej pięknej sztuki” – Stanisław Fornal
 19. “Muzyka niczym nie przypomina sztuki. Przypomina perfumy” – Sakaguchi Ango
 20. “Sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się bez książki” – Anonim
 21. “Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia – przypadek” – Arystoteles
 22. “Muzyka jest jak morze: stoimy na jednym brzegu i widzimy dal, ale drugiego brzegu dojrzeć nie podobna” – Henryk Sienkiewicz
 23. “Muzyka jest sztuką najbardziej demokratyczną” – Karol Szymanowski
 24. “Prawdziwy artysta nie posiada dumy. Widzi on, że sztuka nie ma granic, czuje, jak bardzo daleki jest od swego celu, i podczas gdy inni podziwiają go, on sam boleje nad tym, że nie dotarł jeszcze do tego pun­ktu, który ukazuje mu się w oddali, jak światło słońca.” – Ludwig van Beethoven
 25. “Nie tylko sztuka i wiedza, ale także cierpliwość musi być częścią dzieła” – Johann Wolfgang von Goethe
 26. “Niektórzy chcą zrozumieć dzieło sztuki – miłość nie żąda zrozumienia” – Bogumił Buczyński
 27. “Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem” – Marcel Proust
 28. “Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, jeżeli to możliwe, powiedzieć parę rozsądnych słów” – Johann Wolfgang von Goethe
 29. “Wielką sztuką nazywam sztukę, która zgodnie z hierarchią dzieła wciąga człowieka bez reszty” – Paul Ambroise Valery
 30. “Prawdziwa sztuka to taka, która powstaje dzięki potrzebie tworzenia” – Albert Einstein
 31. “Nie ma nic wstrętniejszego niż muzyka bez ukrytego znaczenia” – Fryderyk Chopin
 32. “Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz: ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła” – Fryderyk Franciszek Chopin
 33. “Każda sztuka zawsze dąży do tego, by stać się muzyką” – Walter Pater
 34. “Do powstania dzieła sztuki, podobnie jak do wydania na świat człowieka, potrzebny jest udział dwojga ludzi: tego, co ma talent, i tego, co mu daje natchnienie” – Władysław Bodnicki
 35. “Pismo i sztuka to jedyni świadkowie czasów” – Maria Dąbrowska
 36. “Muzyka to sztuka cieszenia się i smucenia bez powodu” – Tadeusz Kotarbiński
 37. “Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów” – Pitagoras
 38. “Postanowiłam, że nigdy nie wyjdę za mąż. Poślubię moją sztukę” – Lucy Maud Montgomery
 39. “W sztuce i polityce awangarda stoi często w obozie przeciwników” – Jean Cocteau
 40. “Sztuka nie dlatego jest wielka, że jest rewolucyjna, ale dlatego jest rewolucyjna, że jest wielka” – Albert Camus
 41. “Jeżeli chcesz narysować ptaka, musisz stać się ptakiem” – Hokusai
 42. “…sztuka nie może być czyimś powołaniem tak samo, jak nie może być za­odem wrodzona wesołość czy skłonność do melancholii” – Borys Pasternak
 43. “Muzyka – po milczeniu – najlepiej wyraża to, co jest niewyrażalne” – Aldous Huxley
 44. “Posługujemy się dźwiękami, aby tworzyć muzykę, tak jak posługujemy się słowami, aby tworzyć język” – Fryderyk Chopin
 45. “Dzieło sztuki stoi wyżej niż dzieło natury” – Georg Wilhelm Friedrich Hegel
 46. “Z dziełami sztuki łączy się wiele tradycji. Dzieła natury są zawsze jak wypowiedziane słowa Boga” – Johann Wolfgang Goethe
 47. “Prawie cała literatura, prawie cała poezja, prawie cała sztuka wyrosły z ludzkiego bólu; w niebie chyba sztuki nie ma” – Leszek Kołakowski
 48. “Sztuka wypełnia całe życie mężczyzny, o miłości mówią, że wypełnia całe życie kobiety, choć tak nie jest” – George Bernard Shaw
 49. “Sztuka zawsze, nieustannie zajmuje się dwiema sprawami: wiecznie rozmyśla o śmierci i dzięki temu wiecznie tworzy życie” – Borys Pasternak
 50. “Sztuka jest zaiste nie chlebem, lecz winem życia” – Jean Paul Sartre
 51. “Nie ma sztuki nowoczesnej – jest tylko dobra lub zła sztuka” – Stanisław Szukalski
 52. “Niechaj każdy ćwiczy się w tej sztuce, którą zna” – Cyceron
 53. “Trzeba zawsze pamiętać o pasji: bez pasji nie ma sztuki; sztuki nie ma bez ryzyka. (…) W sztuce nie ma spokoju. Jako artysta pan spokoju nie zazna nigdy, a wyrzec się świętej sztuki dla powszechnego spokoju jest zbrodnią” – Wojciech Kuczok
 54. “Snob choruje na sztukę, ale nigdy na nią nie umiera” – Jan Czarny
 55. “Dla mnie, nie były to nigdy zwykłe występy, te nasze tzw. przedstawienia. To była raczej sprawa życia i śmierci; próba porozumienia się, próba wciągnięcia tych ludzi w intymny świat myśli” – Jim Morrison
 56. “Nauka uspokaja, sztuka jest, by denerwować” – Jean de La Bruyére
 57. “Okolicznością łagodzącą jest fakt, że sztuka pochodzi z czasów zamierzchłych” – Zbigniew Herbert
 58. “Sztuka nowa służy twórcom, sztuka stara – odbiorcom” – Stefan kisielewski
 59. “Sztuka jest częścią bólu” – Anthony Rother
 60. “Sztuka miłości jest jak malarstwo: wymaga techniki, cierpliwości, a przede wszystkim eksperymentowania we dwoje. Wymaga odwagi, trzeba posunąć się dalej, poza to, co zwykło się nazywać “uprawianiem miłości” – Paulo Coelho
 61. “Życie jest chmurne, a sztuka radosna” – Friedrich von Schiller
 62. “Żyć to przekształcać siebie w dzieło sztuki” – Fiodor Dostojewski
 63. “Sztuka życia – to cieszyć się małym szczęściem” – Phil Bosmans
 64. “Sztuka milczenia jest większa niż sztuka mówienia” – Arthur Schopenhauer
 65. “Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość” – Jan Paweł II
 66. “Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna” – Fiodor Dostojewski
 67. “Sztuka jest wycinkiem rzeczywistości widzianym przez temperament artysty” – Emil Zola
 68. “Każda sztuka ma swój surowiec, z którego jest zrobiona. Surowcem muzyki jest cisza…”
 69. “Ilość i pośpiech nie są przyjaciółmi artysty” – Sławomir Mrożek
 70. “Geniusz to czasem tylko instynkt, który nie podlega doskonaleniu; częściej jest to sztuka trafnego kojarzenia codziennie doskonalona dzięki obserwacji i doświadczeniu” – Napoleon Bonaparte
 71. “Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy” – Emil Zola
 72. “Sztuka to wieczne przezwyciężanie wszystkiego co niedołężne, ułomne i niedojrzałe, poszukiwanie coraz to doskonalszej formy, coraz to pełniejszego wyrazu” – Karol Szymanowski
 73. “Każda sztuka jest naśladowaniem natury” – Seneka Młodszy
 74. “Sztuka to ciągłe jednanie się z życiem” – Mikołaj Gogol
 75. “Dobrem w dziedzinie sztuki jest to, co naśladuje przyrodę” – Giordano Bruno
 76. “Sztuka rodzi się tylko z najwyższego poruszenia najintymniejszych mocy duszy” – Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling
 77. “Nie tylko sztuka i wiedza, ale także cierpliwość musi być częścią dzieła” – Johann Wolfgang Goethe
 78. “Zarówno sztuka, jak ojczyzna, same przez się niewiele znaczą. Znaczą one bardzo wiele, gdy człowiek, poprzez nie wiąże się z istotnymi, najgłębszymi wartościami bytu” – Witold Gombrowicz
 79. “Trzeba robić każde dzieło, jakby miało być ostatnim w życiu. Jakby miało być testamentem i pomnikiem dla samego siebie.” – Stanisław Szukalski
 80. “Pisanie-czytanie, przedstawianie-oglądanie jest jedynym sposobem uświadomienia sobie życia” – Sławomir Mrożek
 81. “Działanie sztuki polega na zdolności ludzi do zarażania się uczuciami innych ludzi” – Lew Mikołajewicz Tołstoj
 82. “Sztuka jest dopełnieniem natury” – Novalis
 83. “Sztuka to wielkie ucho i wielkie oko świata: słyszy i widzi – i ma zawstydzić, drażnić, budzić sumienie – Joseph Conrad
 84. “Miernych poetów nikt nie zna, dobrych – niewielu” – Tacyt
 85. “Jest coś takiego jak malarska prawda rzeczy” – Paul Cézanne
 86. “Sztuka trwa długo, życie krótko” – Hipokrates
 87. “Obraz ożywia, ilekroć zbliżysz się do niego z uczuciem. Głębia dzieła sztuki często jest uzależniona od głębi odbiorcy” – Bogumił Buczyński
 88. “Każde doskonałe dzieło sztuki jest moralnym postępem ludzkości” – Ludwig van Beethoven
 89. “Życie w znacznie wyższym stopniu kopiuje sztukę niż sztuka życie” – Oscar Wilde
 90. “Nie istnieje nic takiego, czego by sztuka nie mogła wyrazić (…)” – Oscar Wilde
 91. “Po osiągnięciu pewnego poziomu sprawności technicznej nauka i sztuka upodabniają się do siebie pod względem postaci, estetyki i cech plastycznych. Najwybitniejsi uczeni są zarazem wielkimi artystami” – Albert Einstein
 92. “Gdzie jest człowiek, tam jest i sztuka” – Stanisław, ojciec Witkiewicz
 93. “Miłość i sztuka nie obejmują tego, co piękne, lecz to, co dzięki objęciu przez nie staje się piękne” – Karl Kraus
 94. “Sztuka stoi ponad życiem, wnika w istotę wszechrzeczy” – Anonim
 95. “Sztuka wymaga uznania” – Cyceron
 96. “Tylko kochając obłędnie sztukę można przy niej wytrwać” – Irena Solska
 97. “Muzyka – to początek i koniec wszelkiej mowy” – Ryszard Wagner
 98. “Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny, i napełniać łzami oczy kobiety” – Ludwig van Beethoven
 99. “Moglibyśmy (przez muzykę) kierować światem, mamy do swej dyspozycji odpowiednią siłę” – Graham Mask
 100. “Tylko wielka świętość, prawdziwie wielka, odnajduje mowę sztuki” – Jerzy Zawieyski